Krav

Krav är en ekonomisk förening som har funnits sedan 1985. Krav är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och har som mål att verka för särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och miljöpåverkan. Krav anlitar oberoende certifierings organ som kontrollerar att alla kravs regler uppfylls.

Om du väljer kravgodkänt lokalproducerat kött istället för konventionellt kött så gör du naturen och djuren en tjänst. du gör också dig själv och kommande generationer en tjänst eftersom miljöpåverkan på vår planet minskar. I krav-godkänd produktion används ingen konstgödsel inte heller något bekämpningsmedel på grödor som sedan blir foder eller mat för humankonsumtion. Detta ger friskare jordar och nyttigare livsmedel och en sundare, hälsosammare livstil.

På karterud gård följer vi alla kravs regler och utöver det ger vi kor och kalvar extra mycket tid, omsorg och kärlek.

Certifikat Djur

Certifikat Grödor